Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

far-away
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt vialajla lajla
far-away
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
far-away
3654 4732 500
~~~Bob Marley
far-away
far-away
3305 897c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
far-away
5757 c1e9 500
Reposted fromdossya dossya viascorpix scorpix
far-away
1616 f956
Reposted fromscorpix scorpix
far-away
1624 6404
Reposted fromscorpix scorpix
far-away
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDangerousHope DangerousHope
far-away
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaFuel Fuel

March 16 2018

far-away
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski

March 14 2018

far-away

February 19 2018

far-away
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek

February 18 2018

far-away

February 13 2018

far-away
far-away
9249 1f9f 500
Reposted fromoll oll viatimetobegin timetobegin
far-away
Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viatimetobegin timetobegin

January 30 2018

far-away
6070 cb69 500
Reposted frompastelowe pastelowe viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

January 26 2018

far-away
9924 3aab 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viafeelfree feelfree
far-away
3521 7179 500
Reposted fromhelven helven viafeelfree feelfree
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl