Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

far-away
Untitled
Reposted fromweightless weightless vialexxie lexxie
far-away
4532 9be0
Gałczyński
far-away
far-away
far-away
far-away
far-away
7492 1720
celebrate every tiny victory ♡
far-away
nie spierdol tego.

June 04 2017

far-away
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viaconfusion confusion
far-away
8162 b869 500
Reposted fromfrotka frotka vialexxie lexxie
far-away
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viaucieknijmi ucieknijmi
far-away
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viaucieknijmi ucieknijmi
far-away
far-away
Najgorzej z Tobą gdy się już nie martwisz
o siebie
Gdy Ci wszystko jedno
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viaconfusion confusion
far-away
Jesteś bezkonkurencyjnym mistrzem w manipulowaniu moim samopoczuciem.
far-away
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viasurpriseme surpriseme
far-away
NIE MUŚ, ALE TROCHĘ CHCIEJ.
— Magda Umer

May 17 2017

far-away

May 11 2017

far-away
6135 6890 500
far-away
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl