Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

far-away
1498 4508 500
Reposted frommuszynka muszynka viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
far-away
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown

March 12 2017

far-away
1843 9c3d
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie

March 10 2017

far-away
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaemocjonalnykaleka emocjonalnykaleka

March 09 2017

far-away
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viaprzytulanki przytulanki
far-away
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaprzytulanki przytulanki
far-away
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss via100suns 100suns
far-away
Najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "Musiałem Ci o tym opowiedzieć". 

March 08 2017

far-away
W ciągu 10 minut pomalowałam się, uczesałam się, ubrałam się, tysiąc razy powiedziałam "kurwa",i dalej już z  górki....  starałam się przeżyć kolejne godziny, starając się nie dostać złamania nerwowego, kurwicy albo histerii
— tysiace-mysli.soup.io
far-away
far-away
w oczy nam huragany
— taka jebana prawda
far-away
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
far-away
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
far-away
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
far-away
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
far-away
1577 72cd
Reposted fromnebthat nebthat viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
far-away
far-away
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viagwiazdeczka gwiazdeczka
far-away
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaprzytulanki przytulanki
far-away
2061 ef9c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl