Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

far-away
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

April 15 2017

6290 06cf 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaKotoko Kotoko
far-away
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
far-away
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.

April 06 2017

far-away
6576 3505
Reposted fromroxanne roxanne viazoou zoou
far-away
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
Reposted fromwelcometowonderland welcometowonderland viazoou zoou
far-away

March 25 2017

far-away
1498 4508 500
Reposted frommuszynka muszynka viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
far-away
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown

March 12 2017

far-away
1843 9c3d
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie

March 10 2017

far-away
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaemocjonalnykaleka emocjonalnykaleka

March 09 2017

far-away
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viaprzytulanki przytulanki
far-away
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaprzytulanki przytulanki
far-away
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss via100suns 100suns
far-away
Najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "Musiałem Ci o tym opowiedzieć". 

March 08 2017

far-away
W ciągu 10 minut pomalowałam się, uczesałam się, ubrałam się, tysiąc razy powiedziałam "kurwa",i dalej już z  górki....  starałam się przeżyć kolejne godziny, starając się nie dostać złamania nerwowego, kurwicy albo histerii
— tysiace-mysli.soup.io
far-away
far-away
w oczy nam huragany
— taka jebana prawda
far-away
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl